Skovfoged

                                                 til Lindenborg Skovselskab A/S

Skovfoged

                                                 til Lindenborg Skovselskab A/S

Skovfoged

                                                 til Lindenborg Skovselskab A/S

Skovfoged Til Lindenborg Skovselskab A/S

Da en af vores skovfogeder har valgt at søge nye udfordringer, søger vi hermed hans afløser.

Som skovfoged ved Lindenborg Skovselskab A/S vil du få ansvaret for en bred vifte af opgaver. Dit primære fokus bliver din egen skovpart, men parallelt hermed vil der også være opgaver at løse såvel internt på tværs af skovparterne som eksternt på andre ejendomme. Du vil desuden få det overordnede ansvar for driften af vores planteskole.

Der er således tale om et varierende job, hvor opgaverne vil omfatte den brede vifte af traditionelle skovforvaltningsopgaver, som forekommer i et intensivt drevet produktionsskovbrug, herunder: planlægning, tilsyn med skove og bevoksninger, opgaveudførelse herunder ledelse af skovarbejdere, koordinering og styring af entreprenører, kontakt til kunder m.v.

Grøn profil med interesse for produktion

Vi forestiller os, at du er uddannet skov- og landskabsingeniør eller lignende. Relevant erhvervserfaring med praktisk skovdrift – helst fra privatskovbruget – er et plus, men vi modtager også gerne ansøgninger fra nyuddannede.

Interesse og forståelse for produktionsskovbrug er en given forudsætning, det samme er en resultatorienteret og kommerciel grundindstilling. Du skal kunne lide at håndtere mange forskellige opgaver på samme tid, og skal derfor kunne arbejde systematisk. Du skal desuden være indstillet på at yde en ekstra indsats i de perioder, hvor det kræves.

En skovbrugsorganisation i vækst og med dybe rødder

I Lindenborg Skovselskab A/S varetager vi driften og udviklingen af 3.850 hektar skov, som hører under Lindenborg Gods A/S. Hovedparten består af højproduktiv nåleskov i Rold Skov. Vi har derudover en stor produktion af juletræer og pyntegrønt. Sideløbende med driften af Lindenborg Gods’ egne skove løser vi en række opgaver for andre private og offentlige skovejere primært beliggende i Nordjylland.

Du vil komme til at indgå i ledergruppen bestående af to øvrige skovfogeder og en skovfogedassistent. Her skal du, i samarbejde med dine fremtidige kollegaer, sikre en fortsat udvikling af forretningen samt optimering af den daglige drift. Du skal derfor være samarbejdsorienteret såvel i forhold til dine kollegaer som andre i organisationen, så vi til stadighed styrker selskabets position.

Når du ikke er i felten, vil du have din arbejdsplads på vores godskontor i Arden, hvor også den samlede administrative funktion for koncernen findes.

Gode muligheder for indflydelse og udvikling

Du tilbydes en selvstændig stilling, med en afvekslende hverdag, hvor du vil blive udfordret såvel fagligt som personligt. Du vil kunne trække på en stor erfaring fra vores skovbrugsorganisation, og få mulighed for at deltage i den fortsatte udvikling af en af dansk skovbrugs mest markante virksomheder, hvor produktionsskovbruget fortsat prioriteres som det bærende element. Det vil give dig en stor indsigt, i såvel træets livscyklus fra skov til byggeri, som i driften af en moderne grøn virksomhed. Endeligt vil du kunne opnå et fagligt og kollegialt fællesskab dels med dine kollegaer i skovselskabet, dels med alle koncernens øvrige medarbejdere.

En fremtidsorienteret grøn virksomhed

Lindenborg-koncernen er en af de største aktører i den danske skovsektor. Samlet dækker vores aktiviteter hele værdikæden, fra et frø sås i vores planteskole, til planterne udplantes og dyrkes i vores skove, til forarbejdning af råtræet på vores savværker, til det sælges som byggematerialer – blandt andet i vores egen tømmerhandel.  Vi har dermed ikke blot et ønske om, men rent faktisk også muligheden for, at præge udviklingen i en bæredygtig retning.

Det er vores forventning, at træ vil få en mere og mere central position, i takt med at samfundsøkonomien fortsat bliver mere grøn. Vi arbejder derfor på at placere Lindenborg centralt i denne udvikling.

Lindenborg har desuden også aktiviteter knyttet til udlejning, jagtvæsen, grusgrav, landbrug m.v. Vi er en virksomhed hvor vi med en grundlæggende kommerciel og industriel tilgang, forvalter og fremmer de med driften forbundne natur- og miljøværdier.

Yderligere oplysninger om stillingen kan gives ved henvendelse til adm. dir. Henrik Thorlacius-Ussing på telefon: 2073 4164.

Ansøgningen sendes med ”Skovfoged” i emnefeltet til e-mailadressen:

htu@lindenborg.dk

Ansøgningerne behandles løbende, og stillingen ønskes besat snarest.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Lindenborg Skovselskab A/S er et 100% ejet datterselskab af Lindenborg Gods A/S, som også har aktiviteter inden for savværksdrift, tømmerhandel og landbrug. Koncernen beskæftiger samlet ca. 100 medarbejdere. Se mere om os på: www.Lindenborgskov.dk