Jagt i Rold Skov

 

Siden sidste halvdel af 1800-tallet har der været en stor interesse for kronvildtet under Lindenborg Gods. Der er derfor blevet taget store jagtmæssige hensyn til anvendelsen af Rold Skov.

På baggrund af en naturlig vildtbestand og en storslået natur kan vores professionelle jagtvæsen give gæsten oplevelser, der er helt unikke. Det er også muligt at leje jagtområder.

Jagtvæsenet er gearet til at sevicere gangbesværede og lettere handicappede jægere.

Kontakt skytte Nils G. Jørgensen for yderligere oplysninger.

KRONVILDTJAGT I ROLD SKOV

I det kuperede terræn i Rold Skov har du mulighed for at deltage i jagten på kronvildt. Fra d. 1. september – ca. 15. oktober kan der jages efter brunsthjorte. Afskydning af hinder afhænger af bestandens størrelse. Under en sådan jagt er der fri afskydning af kalve, råer, rålam og ræve. Jagten kan foregå som pürsch eller anstandsjagt under ledelse af en skytte. Efter brunsten er der mulighed for, at enkeltpersoner kan komme på anstandsjagt på hind og kalv.

Fra sidst i oktober til sidst i januar afholdes der trykjagter på en del af Lindenborg Gods’ arealer i Rold Vesterskov. Her er det muligt for 10 mand at købe jagten for en dag.

Lidt historie…

Kronvildt har eksisteret i Danmark siden stenalderen. I 1700-tallet blev den store bestand en plage for land- og skovbrug, hvorfor kongemagten i 1799 besluttede, at alt kronvildt skulle bortskydes. I løbet af 1800-tallet blev de sidste stykker skudt på Fyn og Sjælland. Dog besluttede et par godsejere at skåne de sidste stykker der var tilbage i bl.a. Lindenborg Gods’ del af Rold Skov. I Rold Skov har Lindenborg Gods de sidste knap 50 år opnået en stor bestand med mange kraftige hjorte i alle aldre. At kunne nedlægge en medaljehjort er i dag uden problemer.

RÅVILDTJAGT I ROLD SKOV

Råvildtjagt er en udfordrende men spændende form for jagt i Rold Skov. Mange har en forestilling om, at skoven er flad, men de bliver ofte overrasket over det kuperede terræn. Dette giver vildtet mulighed for at holde sig i skjul og læ, uanset hvor vinden kommer fra. Jægeren bliver derfor udfordret under jagten, hvilket kun gør oplevelsen større.

Fra d. 16. maj – 15. juli tilbydes bukkejagt som pürsch eller anstandsjagt under ledelse af en skytte i Rold Vesterskov.

JAGTOMRÅDER TIL LEJE

Lindenborg Gods råder over spændende jagtområder, der er mulige at leje. Følgende jagter kan lejes:

– Kronvildtjagt i Rold Skov
– Kronvildt- og råvildtjagt i Rold Øster- og Vesterskov
– Jagtområder i Lindenborgs skove

Overnatning

Der kan arrangeres overnatning m.v. i Forvalterboligen. Skal det være mere eksklusivt, er det muligt at leje Lindenborg Slot.