Vision

Lindenborg Gods A/S skal til stadighed fremstå som en moderne virksomhed, der drives kommercielt, og hvor de enkelte driftsområder til stadighed tilpasses og udvikles til at udnytte de muligheder som opstår – selvfølgelig under hensyntagen til den lange og traditionsrige historie.