Jagt og fiskeri omkring Lindenborg Slot

Gennem de sidste hundrede år er herregårdslandskabet omkring Lindenborg Slot blevet udviklet specielt til fugle- og råvildtjagt. Det kuperede landskab giver mulighed for fasanjagt af meget høj kvalitet. Samtidig har råvildtbestanden udviklet sig til en stærk bestand med mange store bukke.

Vi ønsker at være blandt landets absolut bedste jagtudbydere inden for fasan- og råvildtjagt. Derudover kan vi tilbyde fiskeri efter havørreder i Lindenborg Å – noget af landets bedste fiskevande. Åens naturlige løb er fortsat bevaret.

Områderne omkring Lindenborg Slot kan beskrives som et varierende herregårdslandskab. Dette skyldes bl.a. vekselvirkningen mellem landbrugs- og skovarealer og mellem enge og moser. Lindenborg Å og Komdrup Å passerer området gennem et ca. 6 km stærkt kuperet landskab. Her er de århundreder gamle vildtremisser stadig placeret naturligt ind i landskabet.

Med baggrund i et unikt herregårdsmiljø, et professionelt jagtvæsen og en århundred gammel jagttradition kan vi tilbyde gæsten mindeværdige oplevelser.

Se www.lindenborgslot.dk for yderligere oplysninger.

RÅVILDTJAGT VED LINDENBORG SLOT

På det smukke areal omkring Lindenborg Slot har du mulighed for at deltage i jagt på en meget stærk bestand af råvildt.

I maj – juli har du mulighed for både at skyde den store medaljebuk og den mindre afskudsbuk. Jagten foregår som pürch/anstandsjagt under ledelse af en skytte. Da der er tale om en stor bestand af råvildt, vil jægeren blive vejledt i hvilke bukke, som ønskes skudt. På denne måde sikres en stærk og vital bestand. Er i flere personer, der ønsker at deltage i denne jagt, kan dette naturligvis lade sig gøre.

Fra oktober – januar har du mulighed for at deltage i drivjagt på råvildt. Her skydes der primært rålam og råer med riffel. Der er tale om jagter for ca. seks personer. Desuden er der i efteråret mulighed for pürsch eller anstandsjagt på rålam og råer.

FASANJAGT

Kombinationen af de mange remisser og det kuperede landskab byder på udfordrende fasanjagter. Der er tale om velflyvende og høje fasaner, som kan udfordre selv den mest rutinerede jæger. Du får en jagtdag med mange jagtmæssige flotte og mindeværdige oplevelser.

Vi tilbyder almindelige jagter på fasaner i november og december for grupper på ca. 10 personer. Der vil normalt blive skudt omkring 300 fugle på disse jagter. I januar måned tilbyder vi desuden jagt på fasanhaner.

FISKERI I LINDENBORG Å

Forbi Lindenborg Slot løber Lindenborg Å og Skibsted Å, hvor det er muligt at fiske efter havørreder. Både enkeltpersoner og mindre grupper kan fiske i kortere eller længere perioder.

OPHOLD OG UDLEJNING

I tilknytning til jagt- og fiskeriarrangementer på arealerne omkring Lindenborg Slot er der mulighed for ophold og overnatning i Forvalterboligen. Det er muligt for en gruppe på op til 10 personer at overnatte i boligen. Vi arrangerer naturligvis gerne forplejningen

I forbindelse med jagtarrangementer vil frokost almindeligvis blive serveret i denne bolig.

Forvalterboligen er desuden velegnet til afholdelse af møder, kurser og lignende.

Kontakt Skytte Nils G. Jørgensen for yderligere oplysninger om jagterne og Sales- and Guest Relations Manager Pernille Ulf Nielsen for ophold og møder.