Regler for færdsel i Lindenborgs skove

REGLER FOR FÆRDSEL I LINDENBORGS SKOVE

Ønsker du som privatperson at færdes i Lindenborgs skove bedes du overholde visse retningslinjer. Disse retningslinjer er gengivet på skilte, der er placeret ved alle lovlige adgangsveje ved Lindenborgs skove. Du kan også orientere dig i Naturbeskyttelsesloven, der er gældende i private skove.

Er der tale om større grupper og arrangerede skovture, skal der søges om tilladelse til ophold i skoven. Henvendelse skal ske til Lindenborg Gods i god tid. Tilladelse eller afslag vil blive fremsendt på mail. Ekspeditionstiden er ca. 14 dage.

Jvf. Naturbeskyttelsesloven er mountainbike og cykling kun tilladt på anlagte veje og grusstier.

Fiskeri er ikke tilladt i skovsøerne i Lindenborgs Skove, i Madum sø eller Lindenborg Å.