Siem grusgrav

En vigtig del af at drive gods er, at udnytte de ressourcer der er til stede, når markedet opstår. I den forbindelse er der i Siem Skov opnået tilladelse til udladning af grus af høj kvalitet. Lindenborg Gods A/S har indgået en aftale med firmaet NCC om, at de varetager driften af grusgraven.
 

Grusgraven er med til at forsyne Himmerland og Aalborg-området med kvalitetsmaterialer til både anlægs- og industrikunder. Ønskes der yderligere oplysninger vedr. grusgraven, bedes du henvende dig til NCC.